Žurnalai

ŽURNALŲ SĄRAŠAS

 

Užsakymai priimami el. paštu info@inprobus.lt

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina* (EUR/vnt.)

DARBŲ SAUGOS ŽURNALAI

1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

2,20

2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

2,20

3.

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas

2,20

 

 

 

GAISRINĖS SAUGOS ŽURNALAI

4.

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

2,20

5.

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

2,20

6.

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

2,50

7.

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

3,00

8.

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

2,20

PERSONALO ŽURNALAI

9.

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

2,20

10.

Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

2,20

11.

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas

2,20

12.

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas

2,20

13.

Įsakymų registracijos žurnalas

2,20

14.

Gautų dokumentų registracijos žurnalas

2,20

15.

Išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas

2,50

KITI ŽURNALAI

16.

Akcininkų registravimo žurnalas

2,10

17.

Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas

2,50

18.

Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas

2,50

19.

Bėgių keliu važiuojančio krano (bokštinio, tiltinio, ožinio, portalinio) pamainų žurnalas

6,00

20.

Budėtojų kaitos žurnalas

2,20

21.

Budėjimo priėmimo-perdavimo žurnalas

2,20

22.

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

2,50

23.

Darbuotojų supažindinimo su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais registravimo žurnalas

2,50

24.

Darbuotojų ekspozicijos incidentų registracijos žurnalas

2,50

25.

Defektų žurnalas

2,20

26.

Dujiniu kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas

3,00

27.

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

5,50

28.

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrengimų bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

2,50

29.

Energetikos objekto ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

3,50

30.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registravimo žurnalas

2,20

31.

Ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalas

4,05

32.

Ginklų ir šaudmenų objekte perdavimo registracijos žurnalas

4,05

33.

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas

2,50

34.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas

2,20

35.

Išrašomų sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas

2,20

36.

Išrašomų sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registracijos žurnalas

2,20

37.

Paskyrų, užduočių vykdant darbus gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnalas

2,50

 

KITA

 
38.

Asmens medicininė knygelė

0,65

* 1 EUR=3,45280 lt (taikytas LB valiutos keitimo kursas)

 

 
INPROBUS 2012 Kūrybinė grupė: LIMPUS