Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

  • Gaisrinės saugos klausimais konsultacijų teikimas.
  • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas.
  • Evakuacijos planų braižymas.
  • Įmonės darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano rengimas.
  • Vidinių gaisrinės saugos mokymų įmonės darbuotojams organizavimas.

 

 
INPROBUS 2012 Kūrybinė grupė: LIMPUS