Mūsų atliekamos paslaugos:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rengimas pagal įmonės vykdomą veiklą (DSS instrukcijos, įsakymai, tvarkos).
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais konsultavimas.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į/iš darbo tyrime dalyvavimas.
 • Asmeninių apsaugos priemonių sąrašų sudarymas.
 • Vidinių mokymų organizavimas.
 • Darbų saugos kursų organizavimas pagal šias programas:
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programą;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programą;
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programą.

Teikiant darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas siūlome Jums keletą bendradarbiavimo būdų:

 • nuolatinė priežiūra (DSS tarnybos funkcijų vykdymas);
 • DSS dokumentų komplekto parengimas;
 • konsultacijų teikimas.