Įspėjimas Pakeltas krovinys
Įspėjimas Pakeltas krovinys
/
Įspėjimas apie gaisro pavojų
Įspėjimas apie gaisro pavojų
/
Įspėjimas apie įmonės vidaus transportą
Įspėjimas apie įmonės vidaus transportą
/
Įspėjimas apie slidų paviršių
Įspėjimas apie slidų paviršių
/
Įspėjimas apie pavojų nukristi
Įspėjimas apie pavojų nukristi
/
Įspėjimas apie kliūtį
Įspėjimas apie kliūtį
/
Įspėjimas: Atsargiai, korozijos arba cheminio nudegimo pavojus
Įspėjimas: Atsargiai, korozijos arba cheminio nudegimo pavojus
/
Įspėjimas apie kenksmingąją arba dirginančiąją medžiagą
Įspėjimas apie kenksmingąją arba dirginančiąją medžiagą
/
Įspėjimas: stiprus magnetinis laukas
Įspėjimas: stiprus magnetinis laukas
/
Įspėjimas: Atsargiai! Slidu
Įspėjimas: Atsargiai! Slidu
/
Įspėjimas: Karštas paviršius
Įspėjimas: Karštas paviršius
/
Įspėjimas: Lazerio spinduliai
Įspėjimas: Lazerio spinduliai
/
Įspėjimas: Atsargiai! Sprogimo pavojus
Įspėjimas: Atsargiai! Sprogimo pavojus
/
Įspėjimas: Atsargiai! Toksiškos medžiagos
Įspėjimas: Atsargiai! Toksiškos medžiagos
/
Įspėjimas apie pavojų prispausti galūnes
Įspėjimas apie pavojų prispausti galūnes
/
Judančios mechanizmų dalys
Judančios mechanizmų dalys
/
Pavojus nusikirsti pirštus
Pavojus nusikirsti pirštus
/