Sveikatos tikrinimo organizavimas
  • Klientų pageidavimu organizuojame darbuotojų periodinį sveikatos patikrinimą. Esant poreikiui ir susidarius daugiau nei 10 darbuotojų, gydymo įstaigos specialistai gali atvykti į kliento patalpas atlikti darbuotojų sveikatos patikrą.
  • Rengiame darbuotojų pareigybių ir kenksmingų rizikos veiksnių sąrašą dėl privalomo periodinio profilaktinio sveikatos tikrinimo.
  • Rengiame darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikus.
  • Parduodame Asmens sveikatos knygeles (F048/a).