ŽURNALŲ KAINININKAS

Užsakymai priimami el. paštu info@inprobus.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina (EUR/vnt.) be PVM

DARBŲ SAUGOS ŽURNALAI

1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

2,50

2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

2,50

3.

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas

2,50

4.

Incidentų registravimo žurnalas

2,50

GAISRINĖS SAUGOS ŽURNALAI

5.

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

2,50

6.

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

2,50

7.

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

2,70

8.

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

3,20

9.

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

2,70

PERSONALO ŽURNALAI

10.

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnalas

2,50

11.

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas

2,50

12.

Įsakymų registracijos žurnalas

2,20

13.

Gautų dokumentų registracijos žurnalas

2,20

14.

Išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas

2,50

KITI ŽURNALAI

15.

Akcininkų registravimo žurnalas

2,50

16.

Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas

2,50

17.

Bėgių keliu važiuojančio krano (bokštinio, tiltinio, ožinio, portalinio) pamainų žurnalas

6,00

18.

Budėtojų kaitos žurnalas

2,70

19.

Budėjimo priėmimo-perdavimo žurnalas

2,70

20.

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

2,50

21.

Darbuotojų supažindinimo su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais registravimo žurnalas

2,50

22.

Darbuotojų ekspozicijos incidentų registracijos žurnalas

2,50

23.

Defektų žurnalas

2,20

24.

Dujiniu kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas

3,00

25.

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

5,50

26.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registravimo žurnalas

2,70

27.

Ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalas

4,10

28.

Ginklų ir šaudmenų saugomame objekte perdavimo registracijos žurnalas

4,10

29.

Ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalas

4,10

30.

Šaudmenų apskaitos žurnalas

4,10

31.

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas

2,50

32.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas

2,70

33.

Išrašomų sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas

2,70

34.

Išrašomų sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registracijos žurnalas

2,70

35.

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

3,00

36.

 Kėlimo reikmenų apskaitos ir patikrinimo registracijos žurnalas

3,00

37.

Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo pažymėjimų registracijos žurnalas

3,00

38.

Vėdinimo sistemos techninės priežiūros ir valymų apskaitos žurnalas

3,00

 

KITA

 

39.

Asmens medicininė knygelė

1,00